Thursday, 31 August 2017

अनुक्रमणिकासंपादकीय मंडळ


अमृत बंग

प्रफुल्ल शशिकांत
प्रणाली सिसोदिया
शैलेश जाधव

संपर्क
प्रफुल्ल ९४२०६५०४८४
प्रणाली ९७६७४८८३३७
शैलेश  ९५०३०६०६९८
इमेल : contact.knirman@gmail.com

अंक चौथा | ऑगस्ट २०१७
हे मासिक खालील लिंक वर मूळ स्वरुपात वाचता येईल
http://kumarnirman.blogspot.in/
(खाजगी वितरणासाठी)

 

No comments:

Post a Comment