Wednesday, 30 September 2015

राहो सुखाने हा मानव इथेराहो सुखाने हा मानव इथे
या भूवरी भूवरी या इथे II धृ II
लाला ललाला ललाला लालाला लाला ललाला
लालाला लाला लला लला लला

कल्याण होवो माझे नि तुमचे
कल्याण शत्रूचे अन मित्रांचे
कल्याण होवो साऱ्या जिवांचे
हा मैत्रीचा भाव कायम वसे
राहो सुखाने हा मानव इथे
या भूवरी भूवरी या इथे ||
लाला ललाला ललाला लालाला लाला ललाला
लालाला लाला लला लला लला

वर्णाचा धर्माचा वा देशाचा
भेद नसे माणसा माणसाचा
विश्वातल्या या साऱ्या जनांचा
हा मैत्रीचा भाव कायम वसे

राहो सुखाने ने....

(या गीताची चाल ऐकण्यासाठी खालील व्हिडीओ पहा)

No comments:

Post a Comment