Friday, 30 June 2017

कुमार गीत


माणसा तुझे मी इथे गीत गावे
असे गीत गावे तुझे हित व्हावे IIधृII

असे गोड नाते तुझ्याशी जडावे
तुझ्या संकटाशी इथे मी लढावे IIII

तुझ्या भुकेचे कोडे उलगडावे
तुझे दुःख सारे गळुनी पडावे IIII

एकाने हसावे लाखाने रडावे
असे विश्व आता इथे न उरावे IIII

इथे सारे सारे नवे पेरताना
वामनापरी मी तुझे हात व्हावे IIII

माणसा तुझे मी इथे गीत गावे
असे गीत गावे तुझे हित व्हावे...


No comments:

Post a Comment