Friday, 30 June 2017

‘स्व’


प्रिय मित्र/मैत्रिणींनो आपल्या भारतीय परंपरेतील बरेच संत आपल्याला एक गोष्ट सतत सांगत आले आहेत. ती म्हणजे ‘स्वतः’ला ओळखा, ‘स्वतः’चा शोध घ्या. पण आपल्याला असं वाटतं की स्वतःला ओळखणं, स्वतःचा शोध घेणं ही कदाचित खुप अवघड गोष्ट असावी. इतक्या लहान वयात ती आपल्याला जमणारही नाही आणि म्हत्त्वाचं म्हणजे ते करणं आपल्याला तेवढं गरजेचंही वाटत नाही. परंतु मित्रांनो, स्वतःशी नीट ओळख झाली तर आपल्या आजूबाजूच्या लोकांना तसेच परिसराला नीटपणे ओळखायला आपल्याला नक्कीच मदत होते. आणि विशेष म्हणजे स्वतःला ओळखणं ही खरंतर एक भन्नाट प्रक्रिया असते.
आणि कुमार निर्माणमध्ये तर आपण सर्वच कृतिकार्यक्रम स्वतःशी आणि आपल्या परिसराशी निगडीत करत असतो. त्यामुळे जर तुम्ही स्वतःला नीट ओळखू शकलात तर काम करायलाही मजा येईल. कुठल्याही मुलाखतीस जर तुम्ही गेला तर तिथे हमखास पहिला प्रश्न असतो “तुमच्या बद्दल सांगा” किंवा “Tell something about yourself” आणि खूप लोकांची इथेच दांडी उडते कारण असा स्वतःबद्दल आपण कधी विचारच केलेला नसतो. आपण स्वतःला ओळखतच नसतो. आपण कसे आहोत, आपला स्वभाव कसा आहे, आपल्याला काय आवडतं, काय आवडत नाही, काय जमतं, काय जमत नाही असा वेगळा विचार आपण करत नाही. पण स्वतःला ओळखून अजून चागलं बनवायचं असेल तर या गोष्टींचा विचार करणं खूप महत्त्वाचं आहे.

या महिन्यात आपण एक छान उपक्रम करणार आहोत ज्यामुळे आपल्याला स्वतःला ओळखायला मदत होईल.
एक कागद घ्या, त्यावर अनुक्रमे खालील बाबीविषयी माहिती भरा.
· पूर्ण नाव, वय, इयत्ता
· संपूर्ण पत्ता (बघू कुठपर्यंत लिहता येतोय)
· कुटुंबाचं झाड (Family Tree)
· माझा दिनक्रम -
· माझ्या आयुष्यात आत्तापर्यंत घडलेल्या महत्त्वाच्या गोष्टी -

 · मला हे आवडतं -
· मला हे आवडतं नाही -
· मला अशा वेळी छान वाटतं -
· मला अशा गोष्टींचा राग येतो -
· मला आवडणाऱ्या व्यक्ती व त्या कशामुळे आवडतात -
· मला न आवडणाऱ्या व्यक्ती व त्या कशामुळे आवडत नाहीत -
· माझ्या मित्र-मैत्रिणींना मी आवडतो/ आवडते कारण -
· काही लोकांना माझ्या या गोष्टी आवडत नाहीत -

तर ही माहिती भरुया आणि बघूया आपल्याला काही नवं सापडेल का!

No comments:

Post a Comment