Friday, 30 June 2017

अनुक्रमणिका
संपादकीय मंडळ

अमृत बंग
प्रफुल्ल शशिकांत
प्रणाली सिसोदिया
शैलेश जाधव

संपर्क
प्रफुल्ल ९४२०६५०४८४
प्रणाली ९७६७४८८३३७
शैलेश  ९५०३०६०६९८
इमेल : contact.knirman@gmail.com


अंक तिसरा | जून २०१७
हे मासिक खालील लिंक वर मूळ स्वरुपात वाचता येईल
http://kumarnirman.blogspot.in/
(खाजगी वितरणासाठी)No comments:

Post a Comment