Thursday, 31 August 2017

कुमार गीत


डोळे उघडून बघा गड्यांनो झापड लावू नका
जे दिसते ते असेच का हे उलगडण्याला शिका ॥धृ.॥

भवतालीचे विश्व कोणत्या सूत्राने चाले
कोण बोलतो राजा आणिक कुठले दळ हाले
प्रारंभी जे अदभूत वाटे गहनभितीदायी
त्या विश्वाचा स्वभाव कळता भय उरले नाही
या दुनियेचे मर्म न कळता जगणे केवळ फुका!
जे दिसते ते असेच का हे उलगडण्याला शिका ||  ||

वाहून गेलेल्या पाण्याचा ढग बनतो तो कसा
बीज पेरता कसे उगवतेपाऊस येई कसा
चारा चरूनी शेण होतसेशेणाचे खत पिका
पीक पेरता फिरूनी चाराचक्र कसे हे शिका
जीवचक्र हे फिरे निरंतर इतुके विसरू नका
जे दिसते ते असेच का हे उलगडण्याला शिका ||  ||

अणुरेणूंची अगाध दुनिया दृष्टीच्या पार
सूक्ष्मजीव अदृश्य किरणही भवती फिरणार
या सर्वांच्या आरपार जी मुक्तपणे विहरे
बुद्धि मानवी स्थिरचर सारे विश्व वेधुनी उरे
विज्ञानाची दृष्टी वापरास्पर्धेमध्ये टीका !
जे दिसते ते असेच का हे उलगडण्याला शिका ||  ||
No comments:

Post a Comment