Monday, 31 August 2015

भावना व चेहरे


खालील चित्रातील विविध भावना कधी कधी व्यक्त केल्या जातात? या वेगवेगळ्या भावना आपल्या चेहऱ्यावर दर्शवण्याचा प्रयत्न करा. 


No comments:

Post a Comment