Monday, 31 August 2015

कोडे

कोडे
बंडू, गुंडू व खंडू हे तीन मित्र होते. त्यांना गोट्या जमविण्याचा व खेळण्याचा छंद होता.
एकदा त्यांनी आपापल्या जवळच्या गोट्या मोजल्या व एक मजा केली.

गुंडूजवळ जितक्या गोट्या होत्या तितक्या गोट्या बंडूने गुंडूला दिल्या.
खंडू जवळ जितक्या गोट्या होत्या तितक्या गोट्या गुंडूने खंडूला दिल्या.
बंडूजवळ जितक्या गोट्या होत्या तितक्या गोट्या खंडूने बंडूला दिल्या.

आणि काय आश्चर्य ! आता प्रत्येकाजवळ सारख्याच म्हणजे १६ गोट्या झाल्या.


तर सुरवातीला बंडू, गुंडू व खंडू या प्रत्येकाकडे किती गोट्या होत्या?

No comments:

Post a Comment