Monday, 26 February 2018

अनुक्रमणिका


अनुक्रमणिका

संपादकीय मंडळ
  • ·       अमृत बंग
  • ·       प्रफुल्ल शशिकांत
  • ·       प्रणाली सिसोदिया
  • ·       शैलेश जाधव


संपर्क

प्रणाली ९७६७४८८३३७
शैलेश  ९५०३०६०६९८
इमेल
contact.knirman@gmail.com


अंक पहिला | फेब्रुवारी २०१८
हे मासिक खालील लिंक वर मूळ स्वरुपात वाचता येईल
http://kumarnirman.blogspot.in/

(खाजगी वितरणासाठी)

No comments:

Post a Comment