Monday, 26 February 2018

संवादाकीय


संवादकीय
हेल्लो मित्रांनो...
कसे आहात? सर्व मजेत ना?
आम्हीही इकडे मजेत आहोत.
नवीन वर्षाचे हे पहिले ‘भरारी’! त्यामुळे उशिराने का होईना तुम्हा सर्वांना आमच्याकडून नवीन वर्षाच्या खुप खुप शुभेच्छा! सोबतच होळीच्याही शुभेच्छा!
नुकताच आपण कुमार निर्माणच्या ५व्या सत्रात प्रवेश केला आहे. मागील सत्रात तुम्ही सर्वांनीच आपापल्या ठिकाणी उल्लेखनीय काम केल्याबद्दल तुमचे विशेष कौतुक आणि या सत्रात तुम्हा जुन्या मित्रांचे प्रेमपूर्वक स्वागत! तुमच्यासोबत या सत्रात काही नवीन मित्रही जोडल्या गेले आहेत. या नवीन मित्रांचेही कुमार निर्माण मध्ये मनःपूर्वक स्वागत!
नुकत्याच कुमार निर्माणच्या पाचव्या सत्राच्या ‘निमंत्रक प्रशिक्षण कार्यशाळा’ जळगाव व पुणे येथे संपन्न झाल्या. यावर्षी महाराष्ट्रभरातून साधारण ९५ संघांची नोंदणी झालेली आहे. या कार्यशाळांत आम्ही ‘कुमार निर्माण’ समजून घेतले, वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा केली, तुम्ही केलेले कृतिकार्यक्रम तुमच्याच निमंत्रकांकडून शेकोटीसमोर बसून ऐकले, छोटे सिनेमेही पहिले. सोबतच खुप खेळलो, गाणी म्हटली आणि भरपूर मज्जा केली!
तुम्ही केलेले कृतिकार्यक्रम तुमच्या निमंत्रकांच्या तोंडून ऐकताना आम्हाला खुप आनंद झाला. तुम्ही करत असलेले कृतिकार्यक्रम आणि त्यातून तुम्हाला मिळणारा आनंद ही कुमार निर्माणच्या पाठीवर मिळालेली एक कौतुकाची थापच आहे!
तुमच्या बैठका सुरळीत चालल्या असतील याची आम्हाला खात्री आहे. काही संघांत यावर्षी नवीन मित्रही जोडल्या गेले असतील. त्यांना संघातील जुन्या मुला-मुलींनी कुमार निर्माण समजावून सांगणे आणि संघाचा भाग करून घेणे गरजेचे आहे.
सोबतच काही ठिकाणी नवीन संघांची स्थापना झाली असेल. नवीन मुलांना ‘कुमार निर्माण म्हणजे काय बरं असेल?, त्यात आपण काय करणार?’ असे एक ना अनेक प्रश्नही पडले असतील. तर मित्रांनो, तुमच्या निमंत्रकांच्या मदतीने आणि काही आमच्या मदतीने तुम्हाला हळूहळू सगळं समजेल पण सध्यासाठी एक मात्र पक्कं लक्षात ठेवा की ‘कुमार निर्माण मध्ये तुम्ही खुप खेळणार आहात, फिरायला जाणार आहात, नवीन मित्र-मैत्रिणी जोडणार आहात, अनेक विषयांवर चर्चा करणार आहात आणि तुमच्या कृतीने तुमचा परिसर आहे त्यापेक्षा अजून सुंदर बनवणार आहात.’ थोडक्यात काय तर इथून पुढे वर्षभर आपण सर्व मिळून खुप मजा-मस्ती करणार आहोत!
आतापर्यंत स्वतःच्या नवीन संघाला तुम्ही छानसे नावही ठेवले असेल, संघातील कुणाचीतरी संघप्रमुख म्हणून नेमणूक झाली असेल आणि तुमच्या बैठकाही सुरु झाल्या असतील किंबहुना सुरुवात जोरदारच झाली आहे हे आम्हाला तुमच्या निमंत्रकांकडून कळलेले आहेच.
तुमचा उत्साह पुढेही असाच टिकून राहावा म्हणून आम्ही दर २ महिन्यांनी तुम्हाला हे ‘भरारी’ पाठवत राहू, जेणेकरून तुम्हाला इतर संघांत काय सुरु आहे हेही कळेल.  त्या माध्यमाने तुमच्याशी संपर्कात राहू, अधून-मधुन आम्ही तुम्हाला भेटायलाही येऊ. तुम्हाला ‘कुमार निर्माण’ सबंधित काहीही मदत लागल्यास आम्हाला नक्की फोन करा. आमचे संपर्क क्रमांक पहिल्या पानावर आहेतच आणि हो, बरेच दिवस झाले आपण भेटलो नाही तर लवकरच आम्ही तुम्हा सर्वांना भेटायला येतोय. सोबतच आम्हाला आपल्या नवीन मित्रांनाही भेटण्याची उत्सुकता लागली आहे.  तेव्हा लवकरच भेटु, खुप-खुप खेळू आणि मज्जा करू!
तोपर्यंत तुमच्या पुढील प्रवासास खुप साऱ्या शुभेच्छा!

No comments:

Post a Comment