Wednesday, 1 March 2017

चित्र चर्चा


खालील चित्रे पाहून काय वाटते? चर्चा करा. यांवर एखादी गोष्ट रचता येईल का?


(१)


(२)

No comments:

Post a Comment