Wednesday, 1 March 2017

अनुक्रमणिका


कुमार निर्माण

संपादकीय मंडळ
 
·       अमृत बंग
·       प्रफुल्ल शशिकांत
·       प्रणाली सिसोदिया
·       शैलेश जाधव

संपर्क
प्रफुल्ल ९४२०६५०४८४
प्रणाली ९७६७४८८३३७
शैलेश  ९५०३०६०६९८
इमेल
contact.knirman@gmail.comअंक दुसरा | मार्च २०१७
हे मासिक खालील लिंक वर मूळ स्वरुपात वाचता येईल
http://kumarnirman.blogspot.in/
(खाजगी वितरणासाठी)

No comments:

Post a Comment