Sunday, 31 January 2016

कोडं

चंगु मंगू  ची सहल 


दोन मित्र चंगु व मंगू सायकली घेऊन सहलीला निघाले. सहलीचे ठिकाण २५ किलोमीटर दूर होते. दोघांच्या सायकलीचा वेग ताशी १० कि.मी. होता. निघाल्यापासून अर्धातास झाला. रस्त्याच्या कडेला ५ कि.मी. चा दगड दिसत होता. एवढ्यात चंगुची सायकल पंक्चर झाली.
जवळपास सायकल दुरुस्तीची सोय कुठेही नव्हती. वस्तीही अगदी विरळ. रस्त्याच्या कडेला चहाच्या दुकानाची एक झोपडी होती. तेथे त्यांनी चंगूची बिघडलेली सायकल ठेवली व परत जाताना नेऊ असे सांगितले.
आता राहिलेला २० कि मी चा पल्ला कसा गाठायचा ? हा २० कि मी चा रस्ता अगदी सरळ होता व निर्जन रानातून जात होता. रस्त्याच्या कडेला कि.मी. चे दगड होते.
मंगुच्या सायकलवर डबलसीट बसून जाणे शक्य नव्हते. कारण तसे केल्यास ती सायकलसुद्धा नक्कीच बिघडली असती.
चंगूचा पायी चालण्याचा वेग ताशी ५ कि.मी. होता. यापेक्षा अधिक वेग शक्य नव्हता. घड्याळात सकाळचे ७ वाजले होते. सहलीच्या ठिकाणी दोघानाही एकत्र १० वाजता’ पोचायचे होते.
तर त्यांनी ते कसे साधले ?

या कोड्याचे उत्तर देणाऱ्या गटाला मिळेल एक छानशी भेट!

No comments:

Post a Comment