Sunday, 31 January 2016

या अंकातसंपादकीय मंडळ

नरेंद्र खोत
प्रफुल्ल शशिकांत
प्रणाली सिसोदिया
शैलेश जाधव

इमेल : contact.knirman@gmail.com
वेबसाईट : www.mkf.org.in/mso
संपर्क: ९४२०६५०४८४, ९५०३०६०६९८

अंक सहावा | जानेवारी २०१६

हे मासिक खालील लिंक वर मूळ स्वरुपात वाचता येईल
http://kumarnirman.blogspot.in/

(खाजगी वितरणासाठी)

No comments:

Post a Comment