Monday, 29 February 2016

कुमार गीत - त्या तिथं.. पलीकडं.. तिकडं..

त्या तिथं.. पलीकडं.. तिकडं..
त्या कुंपणाच्या पल्याड गं
मला खात्री हाय.. माझी मैत्रीण हाय
त्या तिथं.. पलीकडं.. तिकडं....

तुम्ही म्हणाल मला तिचं नाव काय
म्या खरच सांगते ठाव नाय
असल झहिरा झिनत सलमा
वहिदा नाहीतर असेल जरीना
काय असल कुणाला दखल म्या म्हनते
नावात एवढं असतंय काय.. असतंय काय, माझी मैत्रीण हाय.
त्या तिथं.. पलीकडं.. तिकडं....

तुम्ही म्हणाल मला तिचं गाव काय
म्या खरचं सांगते ठाव नाय
असल पेशावर रावळपिंडी
लाहोर नाहीतर असल कराची
काय असल कुणाला दखल म्या म्हनते
गावाबिगर काय अडतंय काय
अडतंय काय, माझी मैत्रीण हाय.
त्या तिथं.. पलीकडं.. तिकडं...


तुम्ही म्हणाल मला ती करते काय
नाय ठाव परी अंदेसा हाय
असल रांधत दळत कांडत
रानाला नाहीतर तान्ह्याला पाजत
काय असल कुणाला दखल म्या म्हनते
बाई दुसरं करणार काय करणार काय, माझी मैत्रीण हाय.
त्या तिथं.. पलीकडं.. तिकडं......

तुम्ही म्हणाल मला मग वळख कशी
आमच्या दोघींचं बाप हाय बार्डर पाशी
असल तिच्याबी उरात धडकी
माझ्यावानी झोप उडाली
काय होईल कवा काय घडल ही भीती
ह्योच वळखीचा धागा हाय धागा हाय, माझी मैत्रीण हाय.
त्या तिथं.. पलीकडं.. तिकडं......

सौजन्य – श्री.विनायक कदम
हे गीत ऐकण्यासाठी खालील विडीयो बघाNo comments:

Post a Comment